Ulenberg

Działalność firmy obejmuje szeroko pojmowany aspekt działalności rolniczej - począwszy od zasiewu poprzez pielęgnację, ochronę roślin, nawozy, wypożyczanie profesjonalnego sprzętu rolnego - po zbiór, skup oraz magazynowanie płodów rolnych oraz usługi transportowe.